Контроль вологості повітря у виробничому приміщенні

©

Підтримуючи  оптимальне  середовище  у  виробничих приміщеннях,  виробники  можуть  максимізувати  продуктивність  тварин  за  одночасного  зниження  експлуатаційних  витрат. Теплове середовище всередині приміщення, в якому утримуються тварини, безпосередньо впливає на їх поведінку, а це, відповідно, вказує на рівень комфорту. Одним з важливих показників і факторів комфорту — є вологість повітря приміщення.

Волога у виробничому приміщенні виникає з декількох джерел, зокрема, унаслідок:

  • дихання  свиней;
  • пролиття питної води;
  • випаровування сечі й гною;
  • роботи системи туманорозпилення чи випарних касет.

Для видалення надлишкової вологи, яка накопичується в приміщенні, потрібна належна вентиляція. Це поняття пов’язане з продуктивністю, тепловим комфортом і здоров'ям тварин і персоналу, рівнем стресу, впливає на добробут, економіку тощо.

Тому, для підтримки комфортного середовища, відносна вологість повітря повинна підтримуватися в межах від 60 до 80%. Але вплив вологості на комфорт тварин так само залежить і від температури.

Висока температура навколишнього повітря є головною причиною теплового стресу, однак підвищена температура в поєднанні з високою відносною вологістю та недостатнім рухом повітря може ще швидше привести свиней у тепловий стрес.

Таблиця 1, що розміщена нижче, враховує як температуру, так і відносну вологість повітря. Користуючись даними, можна визначити, коли дорослі свині почнуть відчувати тепловий стрес та вжити необхідних заходів.


Hog Slat Україна:

(067) 446−0101
ukraine@hogslat.com

hogslat.com.ua

comments powered by Disqus