дол. США/кг з. м.
Середні ціни на свинину в окремих країнах світу (жовтень 2021), дол. США/кг з.м.
Індекс цін на свинину в окремих країнах світу, жовтень 2021
Помісячна динаміка глобального індексу цін на свинину
Індексу цін на свинину FAO

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними European Commission, pig333.com
*показник демонструє зміну середньомісячного рівня цін на свинину (порівняно з попереднім) в окремих країнах світу з урахуванням їх значущості у глобальному виробництві та зовнішній торгівлі цим видом м’яса.
*LWE (live weight equivalent) — закупівельні ціни на свиней живою вагою.
*CWE (carcass weight equivalent) — закупівельні ціни на свиней забійною вагою.