Фактори впливу на однорідність гнізд

Не за горами той час, коли й українські свинарі перейдутьна розрахунок за якістю туші, а не живою масою свиней.Тоді «однорідність партії» дорівнюватиме «більший прибуток» виробника.

Наслідки неоднорідності

Неоднорідні групи товарних свиней спричиняють проблеми управлінського характеру: значна різниця у масі у межах однієї групи змушує господарство перетримувати частину тварин у відгодівельнику (n кількість тижнів), що врешті зменшує показник «вирощена кількість кілограмів свинини з м2». Крім того, може перешкоджати застосувати принцип «порожньо-зайнято».

Масу групи свиней варто розглядати не як «середнє арифметичне», а як «дистрибуцію» ознак. Різниця у вазі між окремими тваринами повинна бути якнайменшою, а частка свиней із цільовою масою — якнайбільшою.

Коли починаються розбіжності

Традиційна думка: варіювання маси починається від народження поросят. Дійсно,численні дослідження довели, що навіть незначне відхилення з часом стає все помітнішим.

Через так званий «ефект посилення», за даними окремих досліджень, 0,73 кг різниці у вазі на момент народження можуть перерости у 4,73 кг на завершення відгодівлі, а різниця маси відлученців у 1,1 кг може перетворитися на 3,8 кг у віці 138-и днів.

Важливо те, що серед поросят, які народилися від тієї самої групи свиноматок у той самий період, різниця у масі може бути значною. Приміром, між 5% найлегших на момент відлучення поросят (менше 3 кг) та 5% найважчих відлученців (понад 9 кг) сягати 6 кг.

Різниця у масі на момент народження і відлучення позначається на швидкості приростів. Проте не тільки — також істотно впливає на збереженість поросят. Так, загалом упродовж 0–138-и днів падіж маловагових поросят (менше 3 кг на момент відлучення) сягає 33% (причому 25% — до переведення на відгодівлю), а падіж важчих (понад 9 кг) — майже 0%.

Таким чином, є дві основні причини, чому свинарям варто боротися за максимальну однорідність гнізд і груп поросят за масою:

  1. Чим однорідніші поросята на момент народження і відлучення, тим гомогенніші групи тварин дійдуть до забою.
  2. Чим менша частка маловагових поросят, тим вища збереженість тварин у групі.

Вплив здоров’я шлунково-кишкового тракту (ШКТ) свиноматки на кількість і масу поросят

Скільки днів поросяті, коли воно народилося? Традиційна відповідь — 0. Проте насправді — від 112-и до 119-и днів (тривалість поросності). Дослідники доводять, що розбіжності у масіпоросят закладаються задовго до опоросу.

Чи є способи скоротити неоднорідність гнізда? Між його розміром та масою поросят — лінійна залежність: чим більше тварин у гнізді, тим менше вони важать. Цікаво, що у гнізді із ≤ 9 поросят, частка 1,4-кілограмових така сама, що й у гнізді, де тварин ≥ 16 (Dr Helene Quesnel, INRA). Для того, щоб максимально наростити масу до відлучення, поросяті необхідний ідеальний старт — достатньо молока, обсяг секреції якого здебільшого залежить від вгодованості свиноматки під час поросності.

Більше того, стрес, який переживає свиноматка під час останніх тижнів поросності та опоросу, може спричинити дисбактеріоз і, відповідно, негативно вплинути на стан мікрофлори в кишечниках сисунів. В одному із досліджень учені (Dr Julia Schmalstieg) з’ясовували вплив умовно патогенної бактерії Lactobacilli на цілісність кишечника свиноматки та поросят під час і після опоросу. Виявилося, що у фекаліях свиноматок, які народжують в середньому до 28-и поросят/рік, переважала Clostridia, а у високопродуктивних — понад 33 голови/рік — Lactobacilli. Тобто гнізда свиноматок зі здоровою і стабільною мікрофлорою шлунково-кишкового тракту більші.

Це також ключовий фактор достатнього споживання корму і секреції молока (як наслідок — здорові відлученці із мінімальною різницею у масі) та підтримки оптимальної кондиції під час лактації (в результаті — вчасне повернення в охоту в наступному продуктивному циклі).

Зауважте, що формування мікрофлори ШКТ сисунів значною мірою залежить від мікроорганізмів, присутніх у фекаліях матері.

Вплив синхронізації на однорідність групи поросят

Різницю у масі поросят різних свиноматок тієї самої групи маточника можна пояснити кількома чинниками:

  • Різна дата запліднювання.
  • Різні дні опоросу.
  • Генетичні та фізіологічні особливості свиноматки.
  • Сперма від різних кнурів.

Поросят від однієї групи свиноматок зазвичай вирощуватимуть разом. Тобто їх відлучать у той самий день, однаково годуватимуть, у той самий час вакцинуватимуть і даватимуть однакову дозу ліків, розраховану із теоретичної середньої маси поросяти. Проте, як зауважували вище, поросята тієї самої групи насправді можуть бути різного віку: відмінні потреби у кормі, різний ступінь розвитку імунноїсистеми. Якщо не враховувати цього, наслідками можуть бути: проблеми із травленням, слабкий ефект/відсутність ефекту від вакцинування, недо- або передозування ліків.

Способи вирівнювання віку і маси поросят досить радикальні: синхронізувати овуляцію та опорос свиноматок. Це дозволить отримати групу поросят однакового віку.

Утім, низка дослідників сумнівається в економічній доцільності такого підходу, тому перевірка його на практиці ще триває, а остаточні висновки робити поки що рано.

Хоча ринок вже відреагував на такий підхід і пропонує:

  • аналоги природного гонадотропін-вивільняючого гормону (GnRH, такі як бусерелін), щоб синхронізувати овуляцію і, відповідно, забезпечити лише однократне запліднювання у фіксований час;
  • синтетичні аналоги природного простагландину F2α (зокрема клопростенол), щоб синхронузівати опороси у групі свиноматок.

Хоча боротьба свинарів за однорідні групи поросят і свиней забійних кондицій ще далека від успішного завершення, однак галузь уже почала розуміти деякі чинники, на які виробники всетаки можуть вплинути.

comments powered by Disqus