Збалансована селекція свиней може зменшити негативний вплив на екологію — DanBred

©

Систематична увага до питань глобальних змін клімату і потенційних рішень проблеми ще ніколи не була такою явною і актуальним, як зараз. По всьому світу фіксують екстремальні погодні умови, зростає і кількість наукових даних, що підтверджують глобальний вплив парникових газів на навколишнє середовище.

Автор: Хелле Пальме, Магістр наук, Доктор наук, Головний генетик DanBred

Питання стосується і тваринництва та, зокрема, свинарства, через викиди парникових газів в атмосферу, забруднення джерел питної води добривами і пестицидами, що застосовуються у виробництві кормів для тварин. У зв'язку з цим, в майбутньому, кінцевим продуктам свинячого виробництва доведеться конкурувати з іншими видами м'яса, які вважаються більш екологічними такими як м'ясо птиці, а також з різноманітними замінниками м’яса або продукцією, виготовленою в лабораторіях. Таким чином, зменшення впливу свинарства на екологію необхідне для забезпечення виживання галузі в майбутньому.

Крім того, таке «удосконалене» виробництво водночас сприятиме досягненню декількох Цілей сталого розвитку ООН:

  • №2: Подолання голоду
  • №3: Міцне здоров’я та благополуччя
  • №12: Відповідальне споживання та виробництво
  • №13: Пом’якшення наслідків зміни клімату.

Цей крок також є важливим, оскільки швидке зростання споживання і виробництва свинини, обумовлене ростом населення та скороченням бідності, спостерігатиметься ще довгий час. Хоча в багатьох частинах Західного світу споживання м’яса на душу населення скорочується, за прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), глобальне споживання м’яса все ж зростатиме — за рахунок країн із середнім рівнем доходів, таких як Китай і Бразилія.

У зв’язку з цим, актуальним є наступне питання: яким чином селекція і генетика у свинарстві можуть сприяти більш екологічному виробництву в майбутньому? Ключовим засобом для цього є селекційні програми, направлені на отримання більшого обсягу продукції за використання меншої кількості ресурсів.

Генетичний відбір, направлений на сталий розвиток

Генетичний відбір — це інструмент, який чудово підходить для роботи по зменшенню впливу на екологію. По-перше, тому що ключовою метою селекції в рамках більшості комерційних програм є виробництво більшого обсягу продукції з меншими ресурсами; по-друге, тому що всі досягнені генетичні удосконалення є кумулятивними і майже завжди невід’ємними. Результатом генетичного відбору за показниками конверсії корму, росту, розміру гнізда і виживання у всіх випадках є скорочення споживання корму і кількості відходів, що в свою чергу призводить до зниження викидів поживних елементів (азот, фосфор), а також парникових газів (метан і CO2).

Покращена конверсія корму сприяє скороченню викидів CO2 і підвищенню рівня доступності

Поліпшення конверсії корму означає, що кожна свиня до моменту забою споживає меншу кількість корму. В результаті можна виробляти ту саму кількість свинини за використання меншої кількості корму і виробляти більше свинини з тією ж кількістю корму. У першому випадку, скоріш за все, буде спостерігатися зниження цін на свинину, обумовлене скороченням витрат, у другому ж випадку до зниження цін на свинину призведе відповідна зміна співвідношення пропозиції і попиту — навіть в умовах росту населення. В обох випадках є потенціал для скорочення відносного впливу виробництва на навколишнє середовище, а також підвищення доступності високопоживного продукту в регіонах з низьким рівнем доходів населення.

Генетичний відбір за показником росту забезпечує ті ж переваги, що і відбір за конверсією корму. Скорочується не лише час утримання до забою, а й кількість необхідного корму. Фактично, за нинішньої швидкості росту, наприклад, товарного поголів'я DanBred, кожне поліпшення конверсії корму на 0,1 кг корму/кг приросту має скорочувати потребу в кормі на 7,5 кг на кожну товарну тварину. А це в свою чергу сприяє зниженню викидів CO2 приблизно на 4 кг від кожної свині.

Збільшення розміру гнізда

Збільшення розміру гнізда дозволяє виробляти ту саму кількість поросят при меншій кількості свиноматок. Так, в Данії, що виробляє найбільше свиней на душу населення, кожне збільшення розміру гнізда на 1 порося, згідно з оцінками, може сприяти зменшенню поточного поголів’я свиноматок (близько 1 млн голів) на 25 тис. гол.  при збереженні такого ж загального числа поросят (32 млн). Таким чином знижується потреба в кормі для свиноматок, що також призводить до вищеописаних результатів. Крім того, скоротиться відносна кількість продукованого гною, що в свою чергу знизить рівень евтрофікації прісноводних водойм та викидів CO2 при перевезенні гною.

Генетичний відбір за показником виживання забезпечить аналогічні переваги, так як дозволяє зменшити число свиноматок, необхідних для виробництва тієї ж кількості поросят та водночас знизити кормові відходи. Все це приклади того, як селекційні програми можуть побічно сприяти сталому розвитку.

Селекційна програма DanBred сприяє позитивній динаміці щодо зменшення впливу на екологію

Основним положенням програми DanBred по збалансованій селекції свиней є саме сприяння зменшенню впливу на екологію при виробництві в майбутньому. DanBred експортує генетику клієнтам у всьому світу і є однією з небагатьох генетичних компаній, що має дозвіл на поставки живих тварин в Китай.

Як відомо, поголів’я свиней у цій азійській країні скоротилося на 40-60% через африканську чуму свиней. Тому великі китайські свиногосподарства зацікавлені в закупівлі нового генетичного матеріалу. Подібна, хоча не надто приємна ситуація, може все ж сприяти зниженню впливу виробництва на екологію, оскільки імпорт племінного поголів’я DanBred дозволить поліпшити генетичний рівень та загальні показники як свиноматок, так і товарного поголів’я. Так, племінне поголів’я від DanBred дозволяє китайським підприємствами виробляти на 10-13 голів на свиноматку на рік більше. Це в свою чергу сприятиме зниженню викидів парникових газів, аналогічно тому, що було досягнуто в Данії. Генетичний прогрес, досягнутий в рамках селекційної програми DanBred, став основним фактором, що вплинув на зниження викидів CO2 в данському свинарстві приблизно на 26% за період з 2005-го по 2016-й рр. Це зниження головним чином пояснюється генетичним прогресом, досягнутим за показником ефективності використання корму. До відповідних супутніх результатів має призвести імпорт генетики DanBred до Китаю.

Генетичні досягнення в області ефективності використання кормів у порід DanBred

На Рис. 1 представлені генетичні досягнення в області ефективності використання кормів у порід DanBred. За 10 років генетичний потенціал за показником ефективності годування покращився майже на 0,4 кг корму/кг приросту, при цьому найбільше поліпшення спостерігалося в лінії виробників Дюрок DanBred. В результаті використання генетичного різноманіття у майбутньому, можна очікувати подальших поліпшень. Так, у 2018-му році на дослідній станції перевірки кнурів (в рамках селекційної програми DanBred) кращі 25% і 10% кнурів демонстрували ефективність використання кормів, відповідно, 1,93 і 1,88, при середньому рівні 2,06. Зазначені відмінності відображають потенціал генетичного прогресу за показником ефективності використання кормів у найближчому майбутньому (більше 10 років).

Генетичні досягнення за показником розміру гнізда на 5-ту добу

На Рис. 2 зображено генетичні досягнення за показником розміру гнізда на 5-ту добу для свиноматок порід DanBred. Всього за 10 років показник збільшився на 3 живих поросяти. Це також частково проявилося і в зниженні смертності тварин (з урахуванням мертвонароджених поросят): з 2004-го в нуклеусних і репродукторних господарствах DanBred показник смертності знизився до 8 процентних пунктів. У майбутньому можна очікувати подальшого збільшення розміру гнізда і зниження смертності. Відповідно, з’являється більше можливостей для подальшого впливу на екологію.

Рисунки: Кумулятивний генетичний ефект за показниками (1) ефективності використання кормів і (2) розміру гнізда на 5-ту добу, досягнутий в рамках селекційної програми DanBred за період з 2008-го по 2018 рр. У 2018-му році рівень ефективності використання кормів становив у порід Йоркшир DanBred, Ландрас DanBred і Дюрок DanВred 2,17; 2,20 і 2,06 відповідно. Розмір гнізда на 5-ту добу становив для чистопородних виводків Йоркшир і Ландрас DanBred 14,0 і 13,0 відповідно.

Селекція, заснована на генетичному відборі

Мета селекції зазвичай включає низку ознак, які селекційна компанія має намір удосконалити, плюс значення економічної цінності цих ознак, що розраховуються за функціями маржинального прибутку, де прибуток = дохід — витрати.

Підвищення прибутку від тієї чи іншої ознаки може виникати зі змін в доходах або витратах, причому зазвичай мова йде про зниження витрат, а не про збільшення доходів. Тому що прибуток, що є результатом отримання доходу від додаткового випуску продукції на рівні стада, частіше обумовлена управлінськими рішеннями, а не генетичним відбором.


Контактна інформація:

ТОВ "Віломікс Україна"

Менеджер Ковальчук Дмитро Ігорович

+380674118117

0412431890

kodm@vilomix.dk
Україна, м. Житомир, майдан Путятинський 2

DanBred:

+45 38 41 01 41

+45 24 40 85 33

danbred@danbred.com
https://danbred.com/ru/