Покращення конверсії корму і показників росту відлученців

©

Антибактеріальні стимулятори росту (АСР) широко використовують у тваринництві з середини ХХ-го століття. Проте в останні роки виробники продукції, контролюючі органи і споживачі все більше виступають проти масового застосування цих препаратів, наголошуючи на екологічності виробництва. Тому потреба в сучасних безпечних альтернативних препаратах для поліпшення виробничих показників і здоров’я тварин і при цьому забезпечення прибутковості підприємства та зниження впливу на довкілля ставлять перед виробниками свинини додаткові вимоги.

Починаючи з 2006-го року із введенням заборони на антибактеріальні стимулятори росту в країнах ЄС, їх популярність серед виробників тваринницької продукції почала стихати. В інших країнах світу теж доклали чимало зусиль, щоб скоротити застосування антибіотиків у тваринництві. У США, наприклад, запровадили Директиву про використання ветеринарних препаратів у кормах, а в Канаді — «вето» на антибактеріальні стимулятори росту з 2017-го року. Незважаючи на це, вже доступні інноваційні продукти, використання яких допоможе вирішити проблему пошуку замінників АСР.

Фітогенні кормові добавки як альтернатива АСР

Здоровий кишечник — кращий стимулятор росту

Підтримка стабільного та стійкого середовища кишечника є основою ефективного вирощування тварин. Досягти цього можна, зокрема, завдяки збагаченню раціонів фітогенними кормовими добавками (ФКД або рослинні препарати). Вони покращують показники росту і розвитку свиней за рахунок підтримки здоров’я кишечника.

Серед інгредієнтів фітогенних кормових добавок — трави, спеції, леткі й нелеткі рослинні екстракти та їх активні компоненти. Деякі найвідоміші біоактивні молекули ФКД включають анетол, карвакрол, коричневий альдегід, евгенол, тимол та інші. Причому більшість із цих сполук мають властивості фенолів.

Зменшення конверсії корму

Використання ФКД покращує смакові властивості корму, посилює виділення слини і травних ферментів у свиней, завдяки чому досягається основна перевага ФКД — краща засвоюваність поживних речовин та конверсія корму. Крім того, додавання їх у раціони забезпечує контроль патогенів та поліпшує мікробіоту кишечника.

Модуляція кишкової мікробіоти

Фітогенні кормові добавки опосередковано впливають на склад мікробіоти кишечника, підвищуючи засвоюваність поживних речовин — менша їх кількість доступна для патогенів. Адже неперетравлені залишки корму в шлунково-кишковому тракті спричиняють розвиток шкідливих мікроорганізмів, які їх ферментують. У результаті можуть утворювати такі метаболіти, як біогенні аміни й аміак, що є токсичними для тварин. Такий процес розпаду може спричиняти дисбаланс у шлунково-кишковому тракті, внаслідок чого розвиваються запалення, діареї та, відповідно, сповільнюється ріст і розвиток тварини.

Фітогенні добавки покращують засвоюваність поживних речовин за рахунок стимулювання продукування травних ферментів та посилення їх активності. Крім того, відзначають позитивний уплив на морфологію тканин тонкого кишечника (збільшення довжини ворсинок, умісту келихоподібних клітин тощо). Рослинні препарати також моделюють мікробіоту кишечника за рахунок антимікробної дії на патогени. Це покращує перетравність поживних речовин і підвищує економічні результати виробництва.

Застосування фітогенних препаратів у свинарстві

Для оцінки впливу фітогенної кормової добавки на ріст і розвиток відлученців послідовно провели два досліди, що тривали по 46 днів. У контрольних групах поросята отримували звичайний корм (без додавання антибактеріального чи натурального стимулятора росту), а в корми дослідних груп додавали 500 г ФКД на тонну.

Під час експерименту у всіх групах вимірювали масу відлученців, середньодобове споживання корму (ССК), середньодобовий приріст (СДП), коефіцієнт конверсії корму (ККК) і падіж. Для кращого порівняння отриманих даних виробничі показники поросят скоригували на живу масу (23 кг на кінець дослідження).

Згідно з отриманими результатами, за рахунок фітогенної добавки покращувалися середньодобовий приріст і конверсія корму. Так, у першому і другому дослідах скоригований коефіцієнт конверсії корму у дослідних групах склав 1,40 і 1,36 відповідно, а у контрольних — 1,49 і 1,43 (рисунок 1). Скоригований середньодобовий приріст у поросят, яким згодовували рослинний препарат, у двох дослідах сягнув 380 г/доба і 409 г/доба, а в контрольних — 365 г/доба і 380 г/доба відповідно (рисунок 2). При цьому маси 23-и кг дослідні тварини досягали на 2–3-и дні швидше (рисунок 3).

Основною умовою кращої конверсії корму було добре засвоєння поживних речовин. Тож результати обох дослідів продемонстрували ефективність рослинної добавки. Крім того, це ще й альтернатива антибіотикам: фітогенні добавки можна застосовувати для підтримки здоров’я кишечника і кращого росту тварин, особливо у критичні періоди вирощування (наприклад, відлучення).


PigUA.info за матеріалами журналу «Прибуткове свинарство» №4 (40), серпень 2017 р.