Раціон для відлученців: альтернативи оксиду цинку

Оксид цинку, доданий до раціонів поросят, — дієвий засіб профілактики діареї після відлучення. Проте разом із гноєм він потрапляє у ґрунт і воду, де перетворюється на небезпечний забруднювач навколишнього середовища. З огляду на це, у ЄС вирішили від оксиду цинку відмовитися. 

 

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

 

Цинк — важкий метал, який практично не розкладається у природі. Разом із продуктами життєдіяльності свиней, його залишки потрапляють на поля і накопичуються у ґрунті та воді.

З метою уникнути забруднення навколишнього середовища, влітку 2017-го Єврокомісія заборонила використовувати оксид цинку (ОЦ) у виробництві. Для пошуку альтернатив ухвалили перехідний період — 5 років.

Рішенню передував аналіз ризиків та переваг застосування ОЦ. Його реалізувало Європейське агентство з питань лікарських засобів. Згідно з висновками, негативний вплив на навколишнє середовище перевищує користь від використання оксиду цинку в свинарстві.

Додавання оксиду цинку(ОЦ) до раціону поросят після відлучення має низку переваг:

«ПЛЮСИ» ОКСИДУ ЦИНКУ

  • Підвищує добові прирости. Цей елемент регулює секрецію кишкових пептидів, які стимулюють споживання кормів.
  • Засіб профілактики діареї. Достатній вміст ОЦ у раціоні стримує розвиток патогенних бактерій.
  • Імуномоделююча дія. Високий рівень оксиду цинку у кормах покращує стійкість та різноманітність мікрофлори після зміни раціонів у поросят-відлученців. Крім того, він вивільняє прозапальний гістамін, інгібуючи його кількісний ріст й активізацію кишкових лаброцитів. 

ЧИМ МОЖНА ЗАМІНИТИ?

Найоптимальнішою альтернативою вважають органічні та середньоланцюгові жирні кислоти. Як вони діють?

1) Органічні кислоти (ОК) знижують рН та буферність кормів*. Антимікробні властивості ОК запобігають розвиткові бактерій (наприклад, Salmonella та E. Coli), дріжджових та пліснявих грибків. Згідно з дослідженнями, додавання органічних кислот також покращує секрецію панкреатичних ензимів.

*визначається вмістом сирого протеїну, мінеральних речовин з лужними властивостями і ступенем забруднення корму. У міру збільшення кожного із зазначених показників буферна ємність підвищується.

2) Середньоланцюгові жирні кислоти (СЛЖК) — тригліцериди, які мають потужну  антимікробну дію. Їх принцип дії аналогічний до органічних кислот.

ЕКСПЕРИМЕНТ

Щоб перевірити ефект органічних та середньоланцюгових жирних кислот провели два досліди (тривали 4 тижні). Оцінювали їх вплив на ріст, перетравність кормів та імунітет тварин. Об'єктом першого експерименту стали поросята віком 21 день, другого — 28 днів. В обох випадках тварин поділили на дві групи: контрольну й дослідну. Першій згодовували раціон з умістом антибіотиків (чистий колістину сульфат та енраміцин, доза — 0,02 г/кг корму) та оксиду цинку (2,5 г/кг корму). Дослідній у корми додавали форміат і лактат кальцію, лимонну кислоту та СЛЖК (340, 160, 70 і 130 г/кг корму відповідно).

РЕЗУЛЬТАТИ

Експеримент продемонстрував, що органічні та середньоланцюгові жирні кислоти значно покращили споживання кормів, темпи приростів, конверсію корму (таблиця 1) та перетравність амінокислот (таблиця 2), порівняно з комбінацією оксиду цинку та антибіотиків.

Таблиця 1. Результати досліду, об’єктом якого стали поросята-відлученці віком 21 день

Параметри

Групи

Р-значення

Контрольна

Дослідна

Споживання кормів

493

547

<0,001

Середньодобові прирости

293

318

0,037

Конверсія корму

2,19

1,88

0,030

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Matthew Wedzerai, 2017

Таблиця 2. Вплив раціону на засвоюваність амінокислот у кишечнику поросят віком 28 днів

Параметри

Групи

Р-значення

Контрольна

Дослідна

Метіонін

80,3

94,1

<0,001

Лізин

78,4

92,5

<0,001

Треонін

77,6

88,7

<0,001

Аргінін

73,1

88,7

0,029

Валін

78,7

90,9

<0,001

Фенілаланін

76,9

90,3

<0,001

Лейцин

77,1

90,9

<0,001

Ізолейцин

78,4

91,0

<0,001

Гістидин

72,7

92,7

<0,001

Аспарагінова кислота

77,8

86,5

0,001

Глютамінова кислота

76,0

93,2

<0,001

Серин

76,9

90,8

<0,001

Тирозин

77,8

92,4

<0,001

Аланін

79,0

78,5

0,813

Гліцин

79,1

71,6

0,010

Джерело: Matthew Wedzerai, 2017

Так, «кислотний» раціон позитивно вплинув на різноманітність мікробіоти, яка поліпшує здоров’я кишечника та підвищує споживання кормів.

Крім того, він стимулював регуляторну експресію цитокінів та придушував їхню прозапальну дію (пов’язано зі збільшенням кількості Lactobacillus, як наслідок споживання органічних кислот), порівняно з контрольною групою. Це свідчить, що поєднання кислот у раціоні має кращий вплив на імунітет поросят.