Розрахунок оптимальної площі загону та кількості свиней у ньому

Капітальні інвестиції в цехи опоросу та дорощування-відгодівлі у сучасному свинарстві складають левову частку витрат, хоча при цьому мають невисоку окупність. Тому рішення щодо того, скільки свиней утримувати у виробничих приміщеннях, має вагоме економічне значення. 

Будуючи ферму, треба не тільки визначити загальну виробничу потужність, а й кількість загонів в одному приміщенні і, відповідно, чисельність свиней у них. Приймаючи таке рішення, виробник повинен враховувати дані щодо впливу щільності поголів’я на виробничі показники тварин, особливості менеджменту та фінансові результати вирощування свиней за різних умов утримання.

РОЗРАХУНОК НА ГОЛОВУ

Щільність поголів’я традиційно визначають як розмір площі на голову або, коли відома площа загону — як кількість свиней на загін. У типових системах тварин утримують у тому самому загоні впродовж кількох тижнів. У таких випадках щільність поголів’я має визначати максимальна потреба у просторі. Так, у цеху дорощування критерієм буде маса поросят на момент переведення на відгодівлю, а для цеху відгодівлі — маса реалізації на забій.

Результати численних досліджень демонструють, що брак простору негативно позначається на споживанні корму та спричиняє зниження середньодобового приросту. Причому конверсія корму не змінюється: більша щільність тварин у загоні не впливає на рівень засвоєння поживних речовин. Припускають, що коли свині скупчені, їх потенціал до нарощування пісного м’яса знижується, також погіршується споживання корму, а відтак і росту. Тому, щоб досягти високих виробничих показників, треба дотримуватися рекомендацій щодо норми площі, необхідної для однієї тварини у загоні.

Норму площі можна розрахувати за формулою П=k x ЖМ0,67, де П — необхідна площа, k — константа (наприклад, 0,0333 для цеху опоросу і 0,0336 для цеху дорощування—відгодівлі), ЖМ — маса тварини. При цьому доведено, що кожне зменшення площі на голову на 3% призводитиме до 1% погіршення середньодобового приросту та споживання корму.

Крім того, при визначенні оптимального розміру загону слід враховувати «вільний» простір. Це місце для годівлі, напування, сну, руху та випорожнень. Так, чим більша група свиней у загоні, тим, як правило, менше вільного простору.

Розподіл місця у виробничих приміщеннях залежно від маси свиней

Жива маса, кг

Площа на голову, м3/гол. (норма)

Брак площі, що призводить до 5% погіршення СПД, м3/гол.

22,68

0,88

0,76

45,36

1,40

1,19

68,04

1,86

1,58

90,72

2,23

1,89

113,40

2,59

2,19

136,08

2,93

2,50

Джерело: Michael C. Brumm, 2010
 

СОЦІАЛЬНА ІЄРАРХІЯ СВИНЕЙ

Свині розпізнають своїх «товаришів» у стаді завдяки нюху. І поки розмір групи обмежений 20–25-ма головами, вони можуть покладатися на ці «підказки» та формувати стабільні соціальні ієрархії. Чим більша група, тим «нестабільніші» тварини. Тоді 1–5 свиней — домінанти, 1–5 — найслабші тварини, а решта — не знайшли свого місця в цій соціальній ієрархії. Через це часто виникають конфлікти (бійки), що призводять до агресії, травмувань та, відповідно, погіршення виробничих показників.

Так, американські дослідники довели, що для групи з 5–30-и свиней у загоні, введення в стадо кожної нової тварини (при достатній площі) загрожує зниженням приросту на 2 г/доба впродовж дорощування та 1 г/доба під час відгодівлі.

Інші дані доводять, що розміщення відлученців у великих групах (понад 100 поросят на загін) погіршує середньодобові прирости та споживання корму в перші 6–8 тижнів після переведення у цех дорощування.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОТРЕБИ У ПЛОЩІ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ДОРОЩУВАННЯ—ВІДГОДІВЛІ ВІД ЇХНЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІЄРАРХІЇ

Доведено, що реакція на розмір доступного простору для свиней на дорощуванні—відгодівлі може частково залежати від того, наскільки просто тварини адаптуються до нового «колективу». Так, для поросят, які залишаються в тій самій групі від відлучення до забою, зменшення площі на голову не впливає на поведінку та виробничі показники. Водночас, при перегрупуванні поросят у цеху дорощування—відгодівлі спостерігають погіршення середньодобового приросту (скорочується на 1%, коли площа на голову зменшується на 4,5–7%).

ВПЛИВ СЕЗОНУ НА НОРМУ ПЛОЩІ

Свині просто адаптуються до зміни температури навколишнього середовища. За холодних умов вони гуртуються і намагаються вкупі акумулювати тепло. У спекотний період, навпаки, намагаються охолодитися подалі одна від одної, потребуючи більше вільного простору. Отже, відповідно до таких поведінкових змін, взимку групу свиней у загоні можна збільшити на 1–2 тварини, а влітку — зменшити, якщо це дозволяє система утримання.

Ззбільшення площі утримання на голову не завжди гарантує кращий прибуток, оскільки при цьому зростають витрати. Тому, будуючи виробниче приміщення треба розраховувати оптимальну площу загону та кількість свиней у ньому відповідно до норм добробуту, а також варто враховувати і фінансову ефективність виробництва свинини. За розрахунками можна звернутися до компаній, які спеціалізуються на цих питаннях і готові запропонувати вже готові оптимальні рішення. Одна з таких — HOG SLAT — лідер на ринку обладнання для свинарства. Компанія забезпечує розробку концепції проекту, монтаж й подальше обслуговування.

Приклади економічного розрахунку різних варіантів розподілу площі для 1000 свиней на відгодівлі (утримують за принципом «порожньо-зайнято») можна знайти у грудневому випуску журналу «Прибуткове свинарство».

 

 

Журнал «Прибуткове свинарство» — унікальне спеціалізоване видання в Україні, присвячене виключно свинарству. Перший номер з’явився у вересні 2010-го року.

Контакти для придбання/підписки журналу: тел.: 067 509 66 12, e-mail: v.kravets@dykun.com.ua

comments powered by Disqus