Новий пробіотик — поєднання переваг бактерій-продуцентів молочної кислоти і спороутворюючих мікроорганізмів

©

Здоровий шлунково-кишковий тракт важливий для забезпечення ефективного засвоєння корму, великих приростів і профілактики розладів травлення. Тому ключовим у збереженні здоров’я поросят є турбота про стан шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

Кишечник — дуже динамічна та «розумна» екосистема, колонізована складним комплексом різноманітних мікробів.

Вирішальне значення має баланс між патогенними і корисними бактеріями. Кількісна перевага патогенної мікрофлори може негативно впливати на здоров’я та ріст поросят. Особливо складним для них є період відлучення, оскільки їх переміщують, змішують з іншими поросятами і починають годувати твердим кормом. Не дивно, що упродовж перших днів після відлучення у поросят часто спостерігають зниження споживання корму та середньодобових приростів. Отже, неконтрольована зміна складу мікробіоти підвищує ризик розвитку діареї після відлучення та, зрештою, спричиняє зниження загальної продуктивності.

Джерело: Biochem, 2023 р.

Допоміжна роль пробіотиків

Сучасні стратегії годівлі на основі пробіотиків цілковито спрямовані на зменшення колонізації або популяції патогенних бактерій у кишечнику водночас зі зростанням кількості корисної мікрофлори. Відповідні концепції становлять все більший інтерес, а асортимент пробіотиків, доступних на ринку, з кожним роком зростає. Причому категорії пробіотиків відрізняються одна від одної за властивостями і способом дії.

Пробіотичні добавки на основі молочнокислих бактерій (LAB) мають довгу історію успішного застосування у годівлі тварин. Ефективне виробництво молочної кислоти у кишечнику знижує рівень рН і погіршує середовище для патогенних бактерій, таких як кишкова паличка та сальмонела. З іншого боку, корисні для здоров’я бактерії отримують від цього перевагу, оскільки можуть використовувати цю органічну кислоту як субстрат.

Пробіотики на основі спороутворюючих штамів бактерій також добре відомі тим, що позитивно впливають на здоров’я кишечника. Зокрема, завдяки виробленню ферментів, прямому пригніченню певних патогенів за допомогою антимікробних сполук і створенню сприятливого середовища для інших корисних бактерій. На відміну від LAB, лише спороутворюючі пробіотики Bacillus мають природну термостійкість, що є важливою технічною особливістю, що дозволяє їх застосувати у гранульованих кормах.

Новий зареєстрований у ЄС штам
Розробка ефективних пробіотиків і з’ясування механізму їх дії — актуальна тема досліджень. Нещодавні експерименти продемонстрували, що корисна мікрофлора процвітає, а виробничі показники підвищуються, коли тварин годують комбінацією молочнокислих і спороутворюючих бактерій. Такі спостереження наштовхнули на ідею створення нового пробіотика. На основі Bacillus coagulans DSM 32016 створили нову кормову добавку, яку зареєстровано у ЄС відповідно до Регламенту про кормові добавки (Регламент (ЄС) No1831/2003).

 Новий пробіотик — унікальне рішення, яке поєднує в собі  переваги спороутворюючих і молочнокислих бактерій, що сприятливо впливають на кишкову мікрофлору.
У ході досліджень in vitro виявили, що види бактерій сильно відрізняються за своєю ефективністю з точки зору виробництва молочної кислоти (рисунок 1). Стійку здатність B. coagulans DSM 32016 виробляти молочну кислоту можна розглядати як один з кількох способів дії, спрямованих на позитивну модифікацію кишкового середовища.

Висока стабільність у комбікормі протягом його гранулювання
Для застосування у кормах треба враховувати ще один важливий аспект — термостійкість. Добре відомо, що необроблені молочнокислі бактерії не термостабільні й тому не підходять для термічної обробки. У тесті на гранулювання (вплив температури 80°C —100°C), дослідили швидкість відновлення B. coagulans DSM 32016 (рисунок 2) і виявили, що цей штам пробіотика досить стійкий до дії високих температур і може мати широкий спектр застосування.

Ефективне пригнічення патогенних E. coli

Німецькі дослідники вивчали специфічну швидкість росту двох різних потенційно небезпечних штамів E. coli, які спільно інкубували з супернатантом культур B. coagulans DSM 32016 у буферному середовищі. Результати цього дослідження in vitro продемонстрували, що питома швидкість росту обох штамів E. coli знижувалася у разі додавання супернатанту (рідка фаза, що залишається після того, як нерозчинні речовини осаджуються в процесі центрифугування або осадження), спричиненого Bacillus coagulans (рисунок 3). Це доводить інгібуючий вплив B. coagulans DSM 32016 на певні патогени.


Позитивний вплив на зоотехнічні показники
Кілька досліджень довели, що застосування B. coagulans DSM 32016 (зареєстрована в ЄС доза 1,0×109КУО/кг корму) покращує загальні виробничі показники і здоров'я тварин. Наприклад, його позитивний вплив на конверсію корму та прирости відлучених поросят протестували в Інституті годівлі тварин Вільного університету Берліна (Німеччина). Упродовж 42-ох днів випробувального періоду зафіксували значне покращення приросту маси і конверсії корму (рисунок 4). Крім того, виявили кращу консистенцію фекалій у перші два тижні після відлучення.

 

Висновок
Порушення балансу мікрофлори кишечника може спричинити низку проблем, особливо у поросят після відлучення. Важливою стратегією мінімізації цих негативних наслідків є пригнічення патогенних бактерій та одночасне сприяння розвитку корисних бактерій. Bacillus coagulans DSM 32016 — потужний ефективний пробіотик, який поєднує різні способи дії. Завдяки цьому позитивно впливає на мікрофлору кишечника поросят, зрештою допомагаючи контролювати і запобігати розладам ШКТ, підтримуючи великі виробничі показники поросят.


ТОВ «Біохем» УКРАЇНА:

 

 

Охтирський провулок, 7, корпус 1, офіс 1-201, 03066, Київ

 

 

+380 44 206 24 07

+380 67 504 10 76

 

 

polkhovska@biochem.net

 

 

www.biochem.net