Зростання ролі фітази у раціонах свиней — Biochem

©

Для покращення доступності фосфору та подолання антипоживних ефектів фітатів упродовж останніх тридцяти років у раціонах свиней все частіше застосовують фітази. Наразі на ринку доступні ефективні продукти, але є ще чимало можливостей для їх вдосконалення.

Рейчел Харді, спеціаліст компанії DUPONT ANIMAL NUTRITION

Фосфор відіграє ключову роль у метаболізмі та фізіологічних процесах, таких як розвиток і підтримка кісткової тканини, використання енергії, синтез білка та ефективного засвоєння корму. Оскільки тваринам з моногастричним типом травлення не вистачає фітаз-ферментів, які розщеплюють фітати, їх почали додавати до кормів, щоб максимізувати біодоступність засвоюваного фосфору.

Після появи у 1991-му році на ринку першої комерційної фітази, отриманої з грибів, ці продукти стали широко застосовувати у годівлі сільськогосподарських тварин, зокрема свиней. Пізніше на зміну грибковим фітазам прийшли мікробні. Це нове покоління мікробних фітаз отримало перевагу в комбікормовій промисловості завдяки своїй підвищеній активності, протеолітичній стійкості та каталітичній ефективності.

Краще засвоєння фосфору

Фітати не гідролізуються у безфітазному моногастральному шлунково-кишковому тракті, тому природні джерела фосфору, наявні в кормах, не засвоюються. Щоб уникнути дефіциту фосфору, його додають до корму в неорганічній формі. Однак це фінансово обтяжує виробників, оскільки фосфорні добавки, як правило, виготовляють у формі фосфату кальцію — одного з найдорожчих компонентів, який додають до раціону. Крім того, доведено, що фітати знижують показники росту через їх здатність зв’язуватися з білком і кальцієм та пригнічувати активність травних ферментів, таких як пепсин. Це спричиняє збільшення ендогенних втрат і «відволікання» енергії від росту. Фітати також знижують засвоюваність поживних речовин у тонкому кишечнику і погіршують належне всмоктування деяких мінералів, таких як кальцій, магній, залізо і цинк.

Проте проблему фітатів почали вирішувати за допомогою додавання фітаз. Вони розщеплюють фітати, таким чином використовуючи джерело фосфору, зменшуючи потребу в доповненні раціону фосфатами. Втім, переваги фітаз не обмежуються вивільненням фосфору: вони також віді- грають значну роль у зменшенні негативного впливу емісії неорганічного фосфору на довкілля. Тому фітати є безпрограшним рішенням як для кормових, так і для екологічних проблем, пов’язаних зі засвоєнням фосфору.

Це призвело до розробки цілої низки різних ферментних препаратів, які підвищують поживну цінність кормів для тварин.

«Ідеальний» профіль фітази

«Ідеальна» фітаза має бути активною в умо- вах низького рівня рН у шлунку, щоб якнайшвидше розпочати гідроліз фітатів. Вона також пови- нна бути стійкою до високих температур під час гранулювання і мати високу питому активність під впливом фізіологічних температур.

Комерційні фітази, доступні наразі, по- різному впливають на виробничі показники свиней. Фермент, який має найвищу біологічну ефективність і активність при низькому рН, — це фітаза Buttiauxella, яка діє вдвічі швидше, ніж її прямі конкуренти, забезпечуючи гідроліз більшої частини фітатів на ранніх етапах травлення в відділах кишечника низьким рівнем рН. Таким чином, ферменти з кращим профілем рН гідролізують фітати у верхній частині травного тракту, щоб ефективно зменшити їх антипоживний ефект.

Гранулювання, процес, який широко застосовують у виробництві кормів. Він передбачає дію високих температур і тиску, що погіршує стабільність доданих кормових ферментів і через це є основним предметом занепокоєння виробників. Однак виробники кормових добавок продовжують розробляти і тестувати нові ферменти і формули, намагаючись знайти ті, які не піддаватимуться дії температурних і фізичних факторів, що виникають під час кормовиробництва, і підходитимуть для оптимальної годівлі свиней.


ТОВ «Біохем Україна»:

 

 

+380671503745

 

 

ukraine@biochem.net

 

 

biochem.net