Ринок живця: 11-й тиждень

©

Позитивна динаміка цін на ринку живця триває: як і тижнем раніше, середня ціна закупівлі свиней забійних кондицій зросла на 4,3%. Такі зміни відзначають в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі України» за результатами щотижневого моніторингу.

Другий тиждень поспіль для операторів вітчизняного ринку живця завершився підвищенням цін на 3 грн/кг у середньому. Так, більшість товарних партій на цей тиждень реалізували по 73-75 грн/кг. При цьому регіональна розбіжність цін цього тижня дещо виразніша: ціни на Заході тяжіють до нижньої позначки діапазону, тоді як в Центрі та на Сході епізодично зустрічаються цінові пропозиції вище згаданої максимальної. Середньозважена ринкова позначка у середині зупинилася на рівні 73,5 грн/кг.

Постачальники живця констатують, високу активність заготівельників у дні торгів та готовність до цінового компромісу, щоб гарантувати достатні об’єми закупівлі, тож для деяких операторів Сходу та Центру торги завершилися вже після обіду. Представники м’ясопереробки подекуди відзначають послаблення кінцевої реалізації та посилення тиску на ціни охолодженої свинини через підвищення конкуренції. Так, у зв’язку з останнім зміна цін на охолоджені свинячі півтуші дещо відстає від коливань закупівельних цін. Разом із тим, виробники свинини цього тижня не спостерігають збоїв у графіках закупівель, тож реалізація живця відбувається без переносів та/чи відмов від попередньо замовлених партій.


Асоціація «Свинарі України» — неприбуткова, добровільна організація, заснована вітчизняними виробниками свинини. Головні цілі об'єднання — представництво і захист прав та інтересів господарств об'єднання, сприяння розробці та впровадженню нових технологій ефективного виробництва свинини, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту.